PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA DARBĀ Ventspils Tirgus Vadītāju

Darba pienākumi:

 • nodrošināt nepārtrauktu Ventspils tirgus pakalpojumu pieejamību uzņēmumiem un iedzīvotājiem, organizējot tirgus darbību saskaņā ar likumdošanas normatīvajiem aktiem un pašvaldības apstiprinātajiem tirgus iekšējiem kārtības noteikumiem;

 • vadīt struktūrvienības (tirgus) darbiniekus, plānot un kontrolēt to darba pienākumu izpildi;

 • piedalīties Ventspils tirgus gada budžeta izstrādē, kontrolēt un organizēt tā izpildi. Ievērot budžeta disciplīnu;
 • nodrošināt Ventspils tirgus ēku un infrastruktūras ikdienas apsaimniekošanu un uzturēšanu;
 • nodrošināt efektīvu sadarbību ar valsts un pašvaldības uzraugošajām institūcijām, tai skaitā ar pārtikas un veterināro dienestu (PVD) un pašvaldības policiju;

 • piesaistīt jaunus klientus, nodrošinot tirgū piedāvāto preču un pakalpojumu daudzveidību un pieejamību;

 • veikt tirdzniecības vietu un telpu nomas līgumu noslēgšanu ar klientiem, līgumu izpildes kontroli;
 • sagatavot nepieciešamās atskaites un dokumentāciju, ko nosaka 2010.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.440;
 • sadarboties ar pašvaldības iestādēm, privātpersonām un nevalstiskajām organizācijām, kuras vēlas organizēt kultūras pasākumus Ventspils tirgus teritorijā;
 • piedalīties komunikācijas nodrošināšanā sociālajos tīklos un plašsaziņas līdzekļos.

Prasības:

 • augstākā izglītība, vēlams uzņēmējdarbības vadības vai tirgzinību jomā;

 • ne mazāk kā divu gadu darba pieredze līdzvērtīgā amatā, kā arī pieredze klientu piesaistē;

 • vēlama pieredze darbā ar pārtikas aprites paškontroles sistēmu HACCP;

 • vēlama pieredze darbā ar RVS Horizon;

 • spēja darboties komandā, vadīt un motivēt darbiniekus un patstāvīgi organizēt savu darbu;

 • spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;

 • labas datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī.


Mēs piedāvājam:
 • stabilu darbu pašvaldības kapitālsabiedrībā;

 • pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;

 • atalgojumu 1500 EUR pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;

 • veselības apdrošināšanu.

 • zinošu un atsaucīgu kolēģu komandu.


Pretendentiem jāiesniedz:
 • Pieteikuma vēstuli, iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību un atbilstību izsludinātajai vakancei. (vēlams norādīt kontaktpersonu/-as atsauksmju iegūšanai).

 •  Dzīves gaitas aprakstu (CV).

Pieteikuma vēstuli un CV līdz 2024. gada 15. aprīlim lūdzam sūtīt elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI Ventspils tirgus vadītājs/a uz: [email protected]. vai iesniegt personīgi pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā 2.stāvā Užavas ielā 8, Ventspilī.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Uzziņas pa tālruni 63622336.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, informējam:

1)       pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2)       personas datu apstrādes pārzinis ir Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, reģ. nr. 41203001885, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, tālr. 63622336, e-pasta adrese: [email protected].

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA DARBĀ SĒTNIEKU:

Darba pienākumi:
 • kvalitatīvi un savlaicīgi veikt koplietošanas telpu uzkopšanas darbus
 • veikt ēku pieguļošo teritoriju uzkopšanas darbus
 • sekot līdzi ēku tehniskajam un vizuālajam stāvoklim
Prasības:
 • iegūta vismaz pamatizglītība
 • valsts valodas zināšanas
 • atbildības sajūta un precizitāte
Piedāvājam:
 • atalgojumu pilnai slodzei no EUR 700 pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no noteiktā darba apjoma)
 • darbu uz nenoteiktu laiku
 • sociālās garantijas
 • darba apģērbu un darba izpildei nepieciešamo inventāru
CV lūdzam sūtīt līdz 2024. gada 16. februārim ar norādi “Sētnieks” uz e-pastu: [email protected]  vai iesniegt Užavas ielā 8, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā.
Papildus informācija pa tālruni: 636 22336

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, informējam:
 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, tālr. 63622336, e-pasta adrese: [email protected].

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA DARBĀ Būvniecības PROJEKTU VADĪTĀJS/-A

Darba pienākumi:

 • Projektu vadība un kontrole, izmaksu atbilstības finansējuma nosacījumiem nodrošināšana;

 • Sagatavot ar projektiem saistītu dokumentāciju un atskaites;

 • Izstrādāt un uzturēt projektu dokumentāciju - būvniecības informācijas sistēmā (BIS);
 • Objektu apsekošana, darbu apjomu, veidu un darba uzdevuma sagatavošana;
 • Komunikācija ar visām projektā iesaistītajām pusēm;

 • Iepirkuma Tehniskās dokumentācijas izstrāde;

 • Projektu prognozējamo izmaksu aprēķinu analīze un sagatavošana.
Prasības:
 • Augstākā izglītība būvniecības nozarē vai pēdējo kursu students/e;

 • Būvspeciālista sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību;

 • Pieredze projektu īstenošanā vai administrēšanā vismaz 2 (divi) gadi;

 • Pieredze darbā ar pilna cikla būvniecības projektiem;

 • Pieredze darbā ar būvniecības informācijas sistēmu (BIS)
 • Atbildības sajūta par uzticēto darbu un objektu izpildes termiņiem;
 • Noturība pret stresu, prasme organizēt darbu efektīvi, teicamas komunikācijas un argumentācijas spējas, prasme strādāt komandā;

 • Iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī, t.sk. MS Office;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī („C” līmeņa 1. pakāpe);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
Piedāvājam:

 • Atalgojums no 1300 – 1800 EUR (bruto).

 • Darbu uz nenoteiktu laiku
 • Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

 • Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā.

 • Individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas.

Darba laiks:
pilna slodze

Darba vieta:
Ventspils

Pieteikuma vēstuli un CV līdz 2024.gada 15.febtuāris lūdzam sūtīt elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “Būvniecības projektu vadītājs/-a” uz: [email protected].  vai iesniegt personīgi  Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā 2.stāvā Užavas ielā 8, Ventspilī.

Uzziņas pa tālruni 63622336.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, informējam:

1)       pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2)       personas datu apstrādes pārzinis ir Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, reģ. nr. 41203001885, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, tālr. 63622336, e-pasta adrese: [email protected].

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA DARBĀ pašvaldības ēku remontu un iepirkumu daļas vecākais projektu vadītājs/-a

Darba pienākumi:

 • Būvniecības projektu plānošana un pārraudzība visos to īstenošanas posmos – no ieceres līdz nodošanai ekspluatācijā, t.sk. iepirkumu, projektu budžetu un finanšu plūsmu, darbu izpildes un laika grafiku kontrole;

 • Patstāvīgi veikt ēku, būvju un inženierkomunikāciju apsekošanu, sagatavojot attiecīgus tehniskos slēdzienus, apsekošanas aktus un tāmes, savas kompetences ietvaros;

 • Izstrādāt un uzturēt projektu dokumentāciju - būvniecības informācijas sistēmā (BIS);

 • Dalība iepirkumu komisijās un saņemto piedāvājumu vērtēšanas procesā;

 • Sadarbība ar darbu izpildītājiem, pašvaldības un valsts institūcijām, uzņēmuma un pasūtītāju interešu pārstāvēšana.

Prasības:

 • Augstākā izglītība būvniecības nozarē vai pēdējo kursu students/e;

 • Būvspeciālista sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību;

 • Pieredze projektu īstenošanā vai administrēšanā vismaz 2 (divi) gadi;

 • Vēlamas zināšanas vai pieredze ES fondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto programmu projektu īstenošanā;

 • Pieredze darbā ar būvniecības informācijas sistēmu (BIS)

 • Atbilstība Publisko iepirkumu likuma 24.panta 1.daļas noteikumiem;

 • Būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un Publisko iepirkumu likuma normu pārzināšana.

 • Teicama komunikācijas, sadarbības prasmes un sarunu vešanas prasmes, prasme veidot pozitīvu saskarsmi, precizitāte un atbildības sajūta;

 • Problēmu un konfliktu risināšanas prasmes;

 • Uzņēmība, iniciatīva, precizitāte, augsta atbildības sajūta, prasme plānot darba uzdevumus, stratēģiskā domāšana ar orientāciju uz rezultātu;
 • Iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī, t.sk. MS Office;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī („C” līmeņa 1. pakāpe);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
Piedāvājam:
 • Atalgojums no 1800 – 2300 EUR (bruto).

 • Darbu uz nenoteiktu laiku
 • Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

 • Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā.

 • Individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas.

Darba laiks:
pilna slodze

Darba vieta:
Ventspils

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu un sertifikātu kopijas līdz 2024.gada 15.februārim lūdzam sūtīt elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “ Vecākais projektu vadītājs uz: [email protected]. vai iesniegt personīgi  Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā 2.stāvā Užavas ielā 8, Ventspilī.

Uzziņas pa tālruni 63622336.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, informējam:

1)       pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2)       personas datu apstrādes pārzinis ir Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, reģ. nr. 41203001885, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, tālr. 63622336, e-pasta adrese: [email protected].

PAŠVALDĪBAS SIA “VENTSPILS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI” AICINA DARBĀ iepirkumu speciālista asistentu

Darba pienākumi:

 • komunikācijas un informācijas apmaiņas nodrošināšana starp iepirkumu pretendentiem un uzņēmumu;
 • līdzdalība iepirkumu procedūru norisē sākot no nolikuma sagatavošanas līdz līguma noslēgšanai ar uzvarētāju, līgumsaistību izpildes uzraudzība;
 •  ar iepirkumiem saistītās lietvedības organizēšana;
 •  uzņēmuma Mazo iepirkumu komisijas darba organizēšana;
 •  citu iepirkumu speciālista doto uzdevumu izpilde.

 Prasības:

 • ·vismaz 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams tiesību zinātnēs vai finansēs;
 • noturība pret stresu, prasme organizēt darbu efektīvi, teicamas komunikācijas un argumentācijas spējas, prasme strādāt komandā;
 • prasme strādāt ar lielu informācijas apjomu, analītiskā domāšana un precizitāte dokumentu sagatavošanā;
 •  iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • vēlama darba pieredze publisko iepirkumu veikšanā, kā arī publisko iepirkumu likuma un ar to saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī („C” līmeņa 1. pakāpe).

· Mēs piedāvājam:

 • darbu uz noteiktu laiku
 • stabilu atalgojumu no 1260 EUR pirms nodokļu nomaksas
 • sociālās garantijas
 • sakārtotu, pievilcīgu darba vidi

 •  interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā un draudzīgā kolektīvā;

 • individuālās izaugsmes, attīstības un apmācību iespējas, kā arī vērtīgu darba pieredzi

Darba laiks:
pilna slodze

Darba vieta:
Ventspils 

Motivētu pieteikuma vēstuli un dzīvesgājuma aprakstu (CV) līdz 2024.gada 12.janvārim lūdzam sūtīt elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “Iepirkumu speciālista asistents/-e” uz: [email protected] vai iesniegt personīgi  Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā 2.stāvā Užavas ielā 8, Ventspilī.

Uzziņas pa tālruni 63622336.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, informējam:

1)       pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2)       personas datu apstrādes pārzinis ir Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, reģ. nr. 41203001885, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, tālr. 63622336, e-pasta adrese: [email protected].

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” aicina darbā SĒTNIEKUS:

Darba pienākumi:
 • kvalitatīvi un savlaicīgi veikt koplietošanas telpu uzkopšanas darbus
 • veikt ēku pieguļošo teritoriju uzkopšanas darbus
 • sekot līdzi ēku tehniskajam un vizuālajam stāvoklim
Prasības:
 • iegūta vismaz pamatizglītība
 • valsts valodas zināšanas
 • atbildības sajūta un precizitāte
Piedāvājam:
 • atalgojumu pilnai slodzei no EUR 620 pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no noteiktā darba apjoma)
 • darbu uz nenoteiktu laiku
 • sociālās garantijas
 • darba apģērbu un darba izpildei nepieciešamo inventāru
CV lūdzam sūtīt līdz 2023. gada 31. oktobrim ar norādi “Sētnieks” uz e-pastu: [email protected] vai iesniegt Užavas ielā 8, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā.
Papildus informācija pa tālruni: 636 22336

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, informējam:
 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, tālr. 63622336, e-pasta adrese: [email protected].

BIROJA ADMINISTRATORS/-E – PERSONĀLA SPECIĀLISTS/-E

Darba pienākumi:

 • biroja ikdienas darbu organizēšana, zvanu un e-pastu administrēšana, klientu konsultēšana, iesniegumu pieņemšana
 • dokumentu pārvaldības procesa organizēšana – dokumentu apstrāde, reģistrācija informācijas sistēmās, to apgrozības nodrošināšana,  izpildes termiņu kontrole, saglabāšana, nodošana arhīvā, iznīcināšana
 • personāla lietvedības dokumentu sagatavošana, noformēšana, kārtošana atbilstoši LR normatīvajiem aktiem , t.sk. veselības pārbaužu procesu koordinēšan
 • birojam nepieciešamo preču pasūtījumu, servisa pieteikumu veikšana

Prasības:

 • augstākā izglītība
 • iepriekšēja darba pieredze līdzvērtīgā amatā
 •  izpratne par darba tiesisko attiecību regulējošiem tiesību aktiem
 •  pieredze darbā ar resursu vadības sistēmas HORIZON Personāla moduli, darbinieku pašapkalpošanās portālu Visma HoP, DVS Namejs tiks uzskatīta par priekšrocību
 •  iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī
 •  teicamas latviešu valodas zināšanas (papildu valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību)
 • precizitāte, kārtīgums, prasme organizēt darbu efektīvi, teicamas komunikācijas spējas, spēja strādāt komandā

Piedāvājam:

 • darbu uz noteiktu laiku
 • atalgojumu vidēji 1110 EUR  mēnesī
 • sakārtotu, pievilcīgu darba vide
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu
 •  interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā un draudzīgā kolektīvā
 •  ievadapmācības un turpmākās apmācības profesionālai izaugsmei, kā arī vērtīgu darba pieredzi

Darba laiks:
Pilna slodze

Darba organizācija:
Klātienes darbs

Pieteikuma vēstuli un CV līdz 2023. gada 16. oktobrim lūdzam sūtīt elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “Biroja administrators/-e - Personāla speciālists/-e uz: [email protected] vai iesniegt personīgi  Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā 2.stāvā Užavas ielā 8, Ventspilī.

Uzziņas pa tālruni 63622336.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri būs izturējuši 1. atlases kārtu – saņemto pieteikumu un CV konkursu.

VIESNĪCAS ADMINISTRATORS/E - uz noteiktu laiku

Darba pienākumi:

 • apkalpot viesnīcas viesus un studentus
 • koordinēt ienākošo informāciju, t.sk. tālruņa zvanus, e-pastus
 • informēt klientus par viesnīcas pakalpojumiem, veikt rezervācijas
 • maksājumu pieņemšana, noformēšana, darbs ar kases aparātu
Prasības:
 • vidējā vai vidējā profesionālā izglītība
 • spēja komunicēt ar klientiem latviešu, angļu un krievu valodā
 • vēlama iepriekšēja pieredze viesnīcu/ tūrisma nozarē
 • prast saņemt un noformēt maksājumus
 • prast neapjukt nestandarta situācijās un rast tajās risinājumu
 • augsta atbildības sajūta pret darbu, precizitāte
 • būt gatavam strādāt maiņu darbu
 • lieliska iespēja darbu apvienot ar studijām
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office)
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā un individuāli
Mēs piedāvājam:
 • darbu uz noteiktu laiku
 • stabilu atalgojumu no 750 līdz 830 EUR pirms nodokļu nomaksas mēnesī (atbilstoši maiņu darba grafikam)
 • sociālās garantijas
 • interesantu un dinamisku darbu darbīgā kolektīvā
Darba laiks:
darbs maiņās

Darba vieta
Ventspils Augstskolas viesnīca, Inženieru ielā 101, Ventspilī

CV līdz 2023.gada 31.jūlijam lūdzam sūtīt elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “Viesnīcas administrators/-e ” uz: [email protected]. vai iesniegt personīgi Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā, Užavas ielā 8, Ventspilī darba laikā.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.
Uzziņas pa tālruni +371 25766954 vai 63622336.

VIESNĪCAS ADMINISTRATORS

Darba pienākumi:

 • apkalpot viesnīcas viesus un studentus
 • koordinēt ienākošo informāciju, t.sk. tālruņa zvanus, e-pastus
 • informēt klientus par viesnīcas pakalpojumiem, veikt rezervācijas
 • maksājumu pieņemšana, noformēšana, darbs ar kases aparātu
Prasības:
 • vidējā vai vidējā profesionālā izglītība
 • spēja komunicēt ar klientiem latviešu, angļu un krievu valodā
 • vēlama iepriekšēja pieredze viesnīcu/ tūrisma nozarē
 • prast saņemt un noformēt maksājumus
 • prast neapjukt nestandarta situācijās un rast tajās risinājumu
 • augsta atbildības sajūta pret darbu, precizitāte
 • būt gatavam strādāt maiņu darbu
 • lieliska iespēja darbu apvienot ar studijām
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office)
 • labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, prasme strādāt komandā un individuāli
Mēs piedāvājam:
 • darbu uz noteiktu laiku
 • stabilu atalgojumu no 750 līdz 830 EUR pirms nodokļu nomaksas mēnesī (atbilstoši maiņu darba grafikam)
 • sociālās garantijas
 • interesantu un dinamisku darbu darbīgā kolektīvā
Darba laiks:
darbs maiņās

Darba vieta:
Ventspils Augstskolas viesnīca, Inženieru ielā 101, Ventspilī

CV līdz 2023.gada 14.maijam lūdzam sūtīt elektroniski ar norādi AMATA VAKANCEI “Viesnīcas administrators/-e ” uz: [email protected]. vai iesniegt personīgi Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” birojā, Užavas ielā 8, Ventspilī darba laikā.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.
Uzziņas pa tālruni +371 25766954 vai 63622336.