sia "vENTMALAS MĀJAS"

Stratēģiskais mērķis
2016. gada 11. jūlijā dibināta pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” meitas kapitālsabiedrība SIA “Ventmalas māja”, kuras pamatdarbība ir saistīta ar nekustamā īpašuma attīstības projektu izstrādi.
Sabiedrības mērķis ir attīstīt dzīvojamo fondu Ventspils Vecpilsētā, sekmējot pašvaldības plānošanas dokumentos izvirzīto mērķu sasniegšanu, atbilstoši Ventspils iedzīvotāju interesēm, nodrošinot jaunu, kvalitatīvu un komfortablu mājokļu attīstību un veicinot valsts nozīmes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

VENTMALAS MĀJAS STATŪTI

VENTMALAS MĀJAS VALDE

ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA