REMONTDARBU DISPEČERS
Tālr. 63622588

KLIENTU APKALPOŠANA NORĒĶINU JAUTĀJUMOS
Tālr. 63629561
e–pasts saziņai jautājumos par rēķiniem un to apmaksu: [email protected]

TELPU UN ZEMES NOMAS SLĒGŠANA
Tālr. 63629564; 26308918

BIROJA ADMINISTRATORS
Tālr. 63622336
e-pasts: [email protected]
e-adrese: _DEAFAULT@41203001885

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
Tālr. 63629557

TEHNISKAIS DIREKTORS
Tālr. 63629555

FINANŠU DIREKTORS
Tālr. 63629560

Sazinies ar mums

KLIENTU NODAĻA

Līgumu slēgšana un administrēšana:
63629554

Norēķini:
63629561
[email protected]

EKSLPUATĀCIJAS DAĻA

Ekspluatācijas nodaļas vadītājs:
63629551

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas speciālists:
63629552

Namu pārziņi:
63629553
[email protected]

ĒKU REMONTU UN IEPIRKUMU DAĻA

Ēku remontu un
iepirkumu daļas vadītājs:

63629558

Būvniecības projektu vadītājs:
63629558

Iepirkumu speciālists:
63629558
[email protected]

FINANŠU UN KOMERCDAĻA

Galvenais grāmatvedis:
63629559

Vecākais uzskaitvedis:

63629561

Juriskonsults:
63629562
[email protected]