dispečers

Tālr. 63622588

Klientu apkalpošana norēķinu jautājumos
Tālr. 63629561
e–pasts saziņai jautājumos par rēķiniem un to apmaksu: [email protected]

Biroja administratore
Tālrunis 63622336

Valdes priekšsēdētājs
Tālrunis: 63629557

Tehniskais direktors
Tālrunis: 63629555

Finanšu direktors
Tālrunis: 63629560

e-pasts: [email protected]
e-adrese: _DEAFAULT@41203001885

Sazinies ar mumsKLIENTU NODAĻA

Līgumu slēgšana un administrēšana:
63629554

Norēķini:
63629561
[email protected]
Pieņemšanas laiks:  11. kabinets
Pirmdiena:    15.00 – 18.00
Otrdiena:      8.00 – 10.00
Trešdiena:     8.00 – 10.00
Ceturtdiena: 15.00 – 17.00
Piektdiena:    8.00 – 10.00

EKSLPUATĀCIJAS DAĻA

Ekspluatācijas nodaļas vadītājs:
63629551

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas speciālists:
63629552

Namu pārziņi:
63629553
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Pirmdiena:    15.00 – 18.00
Otrdiena:      8.00 – 10.00
Trešdiena:     8.00 - 10.00
Ceturtdiena: 15.00 – 17.00
Piektdiena:    8.00 – 10.00

PAŠVALDĪBAS ĒKU REMONTU UN IEPIRKUMU DAĻA

Pašvaldības ēku remontu un iepirkumu daļas vadītājs:
63629558

Būvniecības projektu vadītājs:
63629558

Iepirkumu speciāliste:
63629558
[email protected]

FINANŠU UN KOMERCDAĻA

Galvenā grāmatvede:
63629552

Vecākā uzskaitvede:

63629561

Juriskonsults:
63629562
[email protected]
Pieņemšanas laiks:
Otrdiena:     14.00 – 16.00
Trešdiena:     8.30 - 10.00
Ceturtdiena: 10.00 – 14.00