TELPU NOMAS IZSOLE
Kraujas ielā 19 k-337

Tiek izsolītas zemes nomas tiesības Kraujas ielā 19 k-337, Ventspilī.
Kadastra numurs: 2700 020 1156 . Platība 55o m².
Sākotnējā izsoles cena – 39  EUR/m² + 21% PVN.
Izsole uz nomas tiesībām notiks 2024. gada 08. maijā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552 vai 26308918.
Izsoles nolikums
Telpu nomas līguma paraugs

IZSOLES REZULTĀTI

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma zemes nomas līgumu Kraujas ielā 19 k-337 Ventspilī, 550 m² platībā ieguva fiziska persona. Nomas maksa 1051.00 EUR/gadā + PVN.



TELPU NOMAS IZSOLE
ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī.
Kadastra numurs: 2700 005 0209 001. Platība 375,50 m².
Sākotnējā izsoles cena – 4,81  EUR/m² + 21% PVN.
Izsole uz nomas tiesībām notiks 2024. gada 27. martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552 vai 26308918.
Izsoles nolikums
Telpu nomas līguma paraugs

IZSOLES REZULTĀTI

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9 Ventspilī, 375,50 m² platībā ieguva SIA THEO Growth . Nomas maksa 4,81 EUR/m² + PVN.

TELPU NOMAS IZSOLE
ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī.
Kadastra numurs: 2700 005 0209 001. Platība 67,6 m².
Sākotnējā izsoles cena – 7,50  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2024. gada 11. martā plkst. 11.10 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552 vai 26308918.
Izsoles nolikums
Telpu nomas līguma paraugs

IZSOLES REZULTĀTI

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9 Ventspilī, 67.6 m² platībā ieguva fiziska persona. Nomas maksa 7,50 EUR/m² + PVN.

TELPU NOMAS IZSOLE
ANDREJA IELĀ 7/9

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Andreja ielā 7/9, Ventspilī.
Kadastra numurs: 2700 005 0209 001. Platība 103,5 m².
Sākotnējā izsoles cena – 3,00  EUR/m² + 21% PVN.
Izsole uz nomas tiesībām notiks 2024. gada 11. martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552 vai 26308918.
Izsoles nolikums
Telpu nomas līguma paraugs

IZSOLES REZULTĀTI

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Andreja ielā 7/9 Ventspilī, 103.5 m² platībā ieguva fiziska persona. Nomas maksa 3,00 EUR/m² + PVN.

ZEMES NOMAS TIESĪBAS
KRAUJAS IELā 21 k-420

Tiek izsolītas zemes nomas tiesības Kraujas ielā 21 k-420, Ventspilī.
Kadastra numurs: 27000200962. Platība 570 m². 
Sākotnējā izsoles cena 39,40  EUR + 21% PVN gadā.
Izsole uz nomas tiesībām notiks 2024. gada 5. martā plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.
Plašāka informācija pa tālruni 63629564 vai 26308918

Izsoles nolikums
Zemes nomas līguma paraugs

IZSOLES REZULTĀTI

Tiesības slēgt  nekustamā īpašuma zemes nomas līgumu Kraujas ielā 21 k-420 Ventspilī, 570 m² platībā ieguva fiziska persona. Nomas maksa 39,40 EUR/gadā + PVN.

TELPU NOMAS TIESĪBAS
Raiņa ielĀ 4a

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Raiņa ielā 4a, Ventspilī
Kadastra numurs: 2700 005 0109 001. Platība 64,33 m².
Sākotnējā izsoles cena – 2,11  EUR/m² + 21% PVN.
Izsole uz nomas tiesībām notiks 2024. gada 27. februārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.
Plašāka informācija pa tālruni 63629564 vai 26308918.

Izsoles nolikums
Telpu nomas līguma paraugs

IZSOLES REZULTĀTI

Tiesības slēgt nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Raiņa ielā 4a Ventspilī, 64,33 m² platībā ieguva SIA JAVAPLUS. Nomas maksa 3,11 EUR/m² + PVN.

TELPU NOMAS TIESĪBAS
TIRGUS IELĀ 7

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Tirgus ielā 7, Ventspilī
Kadastra numurs: 2700 004 0202 001. Platība 45,8 m².
Sākotnējā izsoles cena – 3,20  EUR/m² + 21% PVN.
Izsole uz nomas tiesībām notiks 2024. gada 28. februārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.
Plašāka informācija pa tālruni 63629564 vai 26308918.

Izsoles nolikums
Telpu nomas līguma paraugs

IZSOLES REZULTĀTI

Tiesības slēgt nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Tirgus ielā 7 Ventspilī, 45,8 m² platībā ieguva juridiska persona. Nomas maksa 3,70 EUR/m² + PVN.

TELPU NOMAS TIESĪBAS
SAULES IELĀ 31

Tiek izsolītas telpu nomu tiesības Saules 31, Ventspilī 
Kadastra numurs: 27000030915001. Platība 17,6 m².
Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 6,52  EUR/m²+ 21% PVN.
Izsole uz nomas tiesībām notiks 2024. gada 19. janvārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.
Plašāka informācija pa tālruni 63629564 vai 26308918

Izsoles nolikums
Telpu nomas līguma paraugs

IZSOLES REZULTĀTI

Tiesības slēgt  nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Saules ielā 31 Ventspilī, 17,6 m² platībā ieguva fiziska persona.

ZEMES NOMAS TIESĪBAS
KRAUJAS IELĀ 30 K-267K

Tiek izsolītas zemes nomas tiesības Kraujas ielā 30 k-267k, Ventspilī
Kadastra numurs: 27000201301. Platība 1002 m².
Sākotnējā izsoles cena 49,34  EUR + 21% PVN gadā.
Izsole uz nomas tiesībām notiks 2024. gada 19. janvārī plkst. 11.10 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē.), Ventspilī.
Plašāka informācija pa tālruni 26308918 vai 26308918

Izsoles nolikums
Zemes nomas līguma paraugs

IZSOLES REZULTĀTI

Tiesības slēgt  nekustamā īpašuma zemes nomas līgumu Kraujas ielā 30 k-267A Ventspilī, 1002 m² platībā ieguva fiziska persona. Nomas maksa 48,04 EUR/gadā + PVN.

Zemes NOMAS TIESĪBAS
Kraujas IELā 21

Tiek izsolītas zemes nomas tiesības Kraujas ielā 21 k-378, Ventspilī
Kadastra numurs: 2700 020 0919. Platība 560 m².
Sākotnējā izsoles cena gadā ir 28.00  EUR + 21% PVN. 
Izsole uz nomas tiesībām notiks 2024.gada 10. janvārī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāvā, zālē.), Ventspilī.
Plašāka informācija pa tālruni 26308918
Izsoles nolikums
Zemes nomas līguma paraugs

IZSOLES REZULTĀTI

Tiesības slēgt  nekustamā īpašuma zemes nomas līgumu Kraujas ielā 21 k-378 Ventspilī, 560 m² platībā ieguva fiziska persona. Nomas maksa 39,20 EUR/gadā + PVN.

TELPU NOMAS TIESĪBAS
Tirgus IELA 7

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Tirgus ielā 7, Ventspilī
Kadastra numurs: 2700 004 0202 001. Platība 43,5 m².
Sākotnējā izsoles cena – 3,21  EUR/m² + 21% PVN.
Izsole uz nomas tiesībām notiks 2023. gada 11. decembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.
Plašāka informācija pa tālruni 63629564 vai 26308918.
Izsoles nolikums
Telpu nomas līguma paraugs

IZSOLES REZULTĀTI

Tiesības slēgt  nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Tirgus ielā 7 Ventspilī, 43,5 m² platībā ieguva SIA DATIT. Nomas maksa 3,21 EUR/m² + PVN.

TELPU NOMAS TIESĪBAS
Lielā iela 7

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Lielā ielā 7, Ventspilī
Kadastra numurs: 27000021410001. Platība 216,62 m².
Sākotnējā izsoles cena – 1,10  EUR/m² + 21% PVN.
Izsole uz nomas tiesībām notiks 2023.gada 6. decembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.
Plašāka informācija pa tālruni 63629564 vai 26308918.
Izsoles nolikums
Telpu nomas līguma paraugs

IZSOLES REZULTĀTI

Tiesības slēgt  Nekustamā īpašuma telpu nomas līgumu Lielā ielā 7 Ventspilī, 216,62 m² platībā ieguva SIA EURO GARANTS. Nomas maksa 1,10 EUR/m² + PVN.