Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi”, organizējot un vadot Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā esošo un savu pārvaldīto ēku renovācijas un rekonstrukcijas, kā arī restaurācijas projektus gan pašu spēkiem, gan piesaistot pieredzējušus attiecīgo nozaru speciālistus, ir uzkrājusi nozīmīgu pieredzi.

Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” aktīvi īsteno arī ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, piedaloties Eiropas fondu līdzfinansēto projektu realizācijā Ventspilī.

NOZĪMĪGĀKIE REALIZĒTIE PROJEKTI:

  • Teātra nama “Jūras vārti” rekonstrukcija (Karlīnes iela 40, Ventspils);
  • Pārventas bibliotēkas jaunbūve (Tārgales iela 4, Ventspils);
  • Livonijas ordeņa pils renovācijas/restaurācijas 2.kārta (Jāņa iela 7, Ventspils).

ORGANIZĒJAM:

  • energoauditu veikšanu;
  • projektu tehniskās dokumentācijas sagatavošanu;
  • būvdarbu veikšanu.