Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Uzņēmuma rīcībā ir pieredzējuši būvinženieri, kuri sertificēti ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā savu pārvaldīto īpašumu vajadzību nodrošināšanai. Nepieciešamības gadījumā iespējama citu būvniecības jomu sertificēto speciālistu piesaiste.

BŪVKOMERSANTU REĢISTRS