TELPU NOMAS IZsole - TALSU IELA 1

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Talsu ielā 1, Ventspilī Kadastra numurs: 2700 028 0219 001. Platība 11 m². Telpu lietošanas mērķis – skaistumkopšana. Sākotnējā izsoles cena – 3,00  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2023.gada 6. septembrī plkst. 10.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Užavas ielā 8, Ventspilī, Ekspluatācijas daļas 5. kab. līdz 2023.gada 6. septembra plkst. 8.00.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552 vai 26308918.
nolikums_Talsu_1.pdf
TNL_paraugs_Talsu_1-3.doc

Garāžas telpu nomas tiesības - Jāņa IELA 8

Tiek izsolītas garāžas telpu nomas tiesības Jāņa ielā 8, Ventspilī Kadastra numurs: 2700 002 0912 003. Platība 83 m². Telpu lietošanas mērķis – garāža. Sākotnējā izsoles cena – 1,70  EUR/m² + 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2023.gada 18. septembrī plkst. 11.00 Užavas ielā 8 (2.stāva zālē), Ventspilī.

Izsoles uz nomas telpām ir pirmās un mutiskas ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt pašvaldības SIA ‘’Ventspils nekustamie īpašumi’’ Užavas ielā 8, Ventspilī, Ekspluatācijas daļas 5. kab. līdz 2023.gada 18. septembra plkst. 9.00.

Plašāka informācija pa tālruni 63629552 vai 26308918.
nolikums_Ja-8.pdf
TNL__paraugs_ja-8_garaza_.doc